Nabídka školení

Seminář RAALTRANS – Úmluva CMR nově i pro vnitrostátní přepravy

Školení pouze pro uživatele databanky RAALTRANS - Lektorka předpokládá základní znalost úmluvy CMR

S příchodem roku 2019 došlo ve vnitrostátní silniční nákladní dopravě k významné změně. K 1.1.2019 totiž nabyla účinnosti novela č. 304/2017 Sb., která vnáší nový § 9a do zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. V důsledku této novely jsou na přepravní smlouvy uzavřené po 1.1.2019 ve vnitrostátní silniční nákladní dopravě použitelná některá ustanovení Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (úmluva CMR). Podstatnou změnou je například poměrně detailní úprava nákladního listu obsažená v úmluvě CMR. Dozvíte se, jaké konkrétní změny tato novela přinese a jaké bude mít důsledky v praxi.


Lektorka: JUDr. Alice Kubová Bártková, M.E.S.


Alice Kubová Bártková je advokátkou, zapsanou v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. Je rovněž členkou předsednictva České společnosti pro dopravní právo, členkou Německé společnosti pro dopravní právo a za kancelář Rödl & Partner se aktivně účastní činnosti Svazu spedice a logistiky ČR. Ve společnosti Rödl & Partner působí od roku 2016 jako advokátka, v roce 2017 byla jmenována do pozice Senior Associate. Ve své praxi se zaměřuje zejména na otázky přepravního práva a mezinárodního práva soukromého, kde zastupuje klienty v nesporné i sporné agendě, v početných soudních sporech nevyjímaje. Je autorkou mnoha článků zejména z oblasti přepravního práva. V těchto oblastech také přednáší na kongresech a seminářích, a to jak v České republice, tak v zahraničí.


ROZVRH VÝUKY:
8:30 – 9:00 – Registrace
9:00 – 9:20 – RAALTRANS
9:20 – 10:30 – Úmluva CMR nově i pro vnitrostátní přepravy
10:30 – 11:00 – Coffee Break
11:00 – 12:00 – Úmluva CMR nově i pro vnitrostátní přepravy
12:00 – 13:00 – Oběd
13:00 – 15:00 - Úmluva CMR nově i pro vnitrostátní přepravy + diskuze

V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné termíny.